Image
Top

אברהם הוסטלס

פיתוח אתר בוקינג לרשת הוסטלים

לקוח
אברהם הוסטלס

לאתר הפרויקט

אודות הפרויקט
אברהם הוסטלס היא רשת הוסטלים שדורגה כאחת מ-10 ההוסטלים הטובים בעולם לפי טריפאדוויזר.
זאת, בין היתר, הודות לפעילות דיגיטל רחבה בה אנו גאים לקחת חלק מאז 2013. האתר מציע
מערכת בוקינג אוטומטית עם ממשק חוויתי וממותג ובאופן הזה לעקוף אתרי בוקינג גדולים השולטים בענף המלונאות.