Image
Top

לקוח
יש דין

לאתר הפרויקט

אודות הפרויקט
אתר לעמותת זכויות האדם יש דין. האתר חושף את פעילותה המשפטית הענפה של העמותה באמצעות עמודי תוכן שונים, הפרדה קטגורית בין סוגי התכנים השונים ועוד. כמו כן, כולל האתר בלוג עשיר. האתר ב-3 שפות שונות: עברית, ערבית ואנגלית